1. Rozmowa z Klientem i fachowe doradztwo 

To właśnie na tym etapie zaczyna się nasza współpraca z Klientem. Ustalamy na tym etapie szczegółowe informacje o zleceniu: wymiary, rodzaj elewacji i dachu, zabezpieczenie konstrukcji, miejsce docelowe hali. Na podstawie zebranych informacji jesteśmy w stanie podać przybliżony termin realizacji. 
 

2. Przygotowanie umowy oraz projekt budowy

Podpisując umowę, klient akceptuje wszystkie ustalone informacje, a my możemy przekazać naszemu architektowi/inżynierowi zlecenie wykonania projektu budowy hali. Po ustaleniu zabezpieczenia konstrukcji, stal trafia do cynkowni lub lakierni.
 
3. Wykonanie projektu 

Na tym etapie wszystko w rękach naszych doświadczonych pracowników. Bazując na projekcie wykonują konstrukcje ze stali, na której będzie opierać się hala. Zamawiane są również są w tym czasie elewacja i dach
 
4. Dostawa i montaż 

 Wykonane elementy hali są ładowane i transportowane do Klienta, a nasza ekipa pakuje wszystkie niezbędne sprzęty i wyrusza na montaż hali. 
 

 

 

 Hala w świetle prawa:

 


 

Z zamiarem wybudowania hali namiotowej zgłaszamy się do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego w zależności od lokalizacji inwestycji. 

Wyróżniamy dwie drogi formalne zależne od wyboru hali całorocznej lub tymczasowej:

1. Hala namiotowa wzniesiona na czas nieokreślony użytkowana ponad 180 dni wymaga pozwolenia na budowę.

2. Obiekt tymczasowy wymaga zgłoszenia w urzędzie i pozwala na użytkowanie hali przez 180 dni. Po upływie tego czasu obiekt należy zdemontować lub przenieść w inne miejsce z ponownym zgłoszeniem w urzędzie.

W przypadku pilnej potrzeby zwiększenia przestrzeni magazynowej, możliwe jest wzniesienie hali na podstawie zgłoszenia w urzędzie, a następnie uzyskanie pozwolenia na budowę. Trzeba jednak dokonać tego w czasie nie dłuższym niż 180 dni po wybudowaniu hali. 

 

 Decydując się na postawienie całorocznej hali namiotowej:

Składamy wniosek o pozwolenie na budowę hali namiotowej w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym. We wniosku potrzebne będą dane inwestora, informacje o planowanej inwestycji oraz projekt budowlany zawierający parametry techniczne obiektu (wymiary, kubatura).


Do wniosku obowiązkowo musimy dołączyć:

> projekt architektoniczno-budowlany hali,

> projekt zagospodarowania terenu,

> wypisy i wyrysy planu zagospodarowania przestrzennego,

> projekty branżowe,

> uzgodnienie w zakresie warunków dostawy mediów.

 

 

 

Należy pamiętać o sprawdzeniu stanu działki budowlanej, jej gruntu, uzbrojenia oraz zapewnienia drogi dojazdowej.

Urząd ma 65 dni na decyzję o pozwoleniu na budowę hali.

 

 

Gdy chcemy postawić halę tymczasową:

Wypełniamy formularz zatytułowany "Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę" w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym. 


 Do wniosku dołączamy:

> Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych

> Zakres planowanych robót budowlanych

> Potwierdzenie o prawie do dysponowania gruntem w celach budowlanych

> Przewidywany czas demontażu obiektu lub jego ewentualne przeniesienia w inne miejsce

> Inne informacje dodatkowe np. rysunki projektowe czy umiejscowienie obiektu na działce budowlanej


 

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Urząd w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może wnieść sprzeciw. Do wykonania hali można przystąpić, jeżeli urząd nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku, gdy chcemy przyspieszyć realizację budowy hali, istnieje możliwość wystawienia przez Urząd zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Zaświadczenie to pozwala inwestorowi rozpoczęcie budowy.