Badanie geotechniczne
 
Zanim zdecydujemy się na wykonanie hali, warto zainwstować w badanie geotechniczne. Jest ono bardzo pomocne przy projektowaniu fundamentów pod halę, a także pomoże zoptymalizować koszty. Badanie pozwoli wyodrębnić obszary zalegania gruntów słabo nośnych czy ustalenić poziom wód gruntowych. W opracowaniu opinii geotechnicznej otrzymamy między innymi:
 
> prace wykonane w terenie (odwierty i ich głębokość)
> budowa oraz warunki geotechniczne
> opis obszaru (stan zagospodarowania terenu, hydrogradia, fizjografia)
> warunki hydrogeologiczne
> preferowane możliwości zabezpieczenia skarp czy odwodnienia terenu
 
Przyjmuje się, że im więcej odwiertów wykona firma tym bardziej badanie jest dokładne. Nie należy korzystać z usług firm proponujących wykonanie mniej niż trzech odwiertów.
 
 
Po wykonaniu badania można dobrać najodpowiedniejszą formę fundamentu:
 
 
> Szklanka fundamentowa (stopa fundamentowa) - przenosi siły skupione z kolumn lub słupów na grunt nośny, 
 
> Płyta fundamentowa - obejmuje całą powierzchnię hali, idealna na działki o niepewnym podłożu i wysokim poziomie wód gruntowych,
 
> Ława fundamentowa - stawiana bezpośrednio w gruncie - przenosi ciężar hali na grunt,
 
> Płyta Jumbo - stosowana do umacniania nawierzchni o dużym obciążeniu. Minimalna grubość płyty wynosi 15cm.