Strefy obciążenia śniegiem i parcia wiatrem.
 
 
Hala namiotowa musi być przystosowana do warunków atmosferycznych panujących w danym województwie. Szczególnie interesuje nas wiatr oraz śnieg - czyli najbardziej szkodliwe czynniki atmosferyczne. Aby hala była wykonana zgodnie z przepisami, musi spełniać normy: wiatrową (PN-EN 1991-1-4) oraz śniegową (PN-EN 1991-1-3). 
 
Wpływ wiatru na konstrukcję hali:
 
Polska podzielona jest na tzw. strefy obciążenia wiatrem. Każdy obiekt budowlany, a nawet każde okno, musi wytrzymać obciążenie wiatrem odpowiadające danej strefie. Norma ta dba o nasze bezpieczeństwo, ale także wpływa znacznie na koszt wykonania konstrukcji. Im wyższa obciążalność wiatrem, tym mocniejsza musi być konstrukcja.
 

 
Obciążenie śniegiem konstrukcji hali:
 
Śnieg jest głównym obciążeniem dla wielu budynków budowlanych, szczególnie tych wielkopowierzchniowych o konstrukcji stalowej. Zaprojektowany budynek, w tym szczególnie jego konstrukcja dachowa musi być wytrzymała na zalegające na niej warstwy śniegu i inne występujące na niej obciążenia. Dlatego podczas projektowania każdego budynku należy zwrócić uwagę w jakiej strefie śniegowej będzie on położony.
 
 
 

 
 
W regionach, gdzie możliwe są opady deszczu na śnieg, topnienie i zamarzanie śniegu, należy uwzględnić większe obciążenie śniegiem dachu, zwłaszcza w przypadkach, gdy śnieg i lód mogą blokować odwodnienie dachu.
 
Decydując się na budowę hali namiotowej przez Spaw Expert wiesz, że hala zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi normami.